مرکز خرید نارای فند در طبقه زیر زمین برج رئیس جمهور قرارگرفتهاست.برج رییس جمهوردر هتل بین المللی بانکوک ایستگاه چیت لوم واقع شده و بزرگترین مرکز صنایع دستی کشور تایلند می باشد.

مرکز خرید نارای فند بانکوک

این محل در سال 1937 توسط وزارت صنایع به عنوان مرکز اصلی پخش و انتشار انحصاری محصولات تایلندی تاسیس شد و به جهانیان معرفی گردید. درمرکز خرید نارای فند شما می توانید هرانچه که ازمیراث هنر،صنایع دستی و پوشاک محلی و بومی میشناسید ،پیدا کنید. با اینکه بسیاری از این محصولات را می توانید در بازار حراجی Chatuchak چاتوچاک  نیز بیابید و بخرید ولی تفاوت اصلی این دو بازار و مرکزخرید دراین است که تمام قیمت ها در نارای فند ثابت میباشد.

مرکز خرید نارای فند بانکوک

مرکز خرید نارای فند دارای سیستم تهویه مطبوع وده واوقات خوشی را میتوانید با گردش و دیدار اجناس در ان سپری کنید.