معبد سفید "وات رونگ خون" یک معبد مدرن بودایی در شمال تایلند است . این معبد طراحی هنرمندی به نام چالرمچایی کوزیتپیاتات بوده که در سال 1997 آن را با هزینه خود تاسیس و برای حفظ اصالت و خلوص کار خود ، هیچ گونه کمک مالی را نپذیرفت.

معبد وات رونگ خون تایلند

 

رنگ سفید براق این معبد نماد پاکی و خردمندی بودا می باشد . در اطراف معبد آبگیرهای فراوانی وجود دارد که ماهی های رنگی در آنها شنا می کنند. بازدید از وات رونگ خون برای عموم آزاد و عکسبرداری از داخل آن ممنوع می باشد .

معبد وات رونگ خون تایلند

معبد وات رونگ خون در چیانگ رای تایلند واقع شده و  با هر معبد دیگری تفاوت دارد به طوری که ساختمان اصلی به رنگ سفید و بعضی از اشیای به کار رفته در آن نیز شیشه ی سفید هستند.