یکی از تاریخی ترین بناهای بانکوک که در زمان خود از بزرگترین شهرهای دنیا و مرکز تمدن آسیای جنوب شرقی بوده است همین شهر سوخته آیوتایا می باشد که به مدت ۴۱۷ سال پایتخت تایلند به شمار می رفته. آیوتایا در ۸۹ کیلومتری شمال شهر بانکوک قرار گرفته و معماری آن ترکیبی از هنر معماری کامبوج و هنر دوره سوخوتای است.

شهر سوخته آیوتایا بانکوک

 

این شهر که بسیاری در قرن ۱۷ آن را از زیباترین شهرهای جهان می دانستند، از سال ۱۹۹۱ در فهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفته است. این شهر سوخته تا سال ۱۷۶۷ محل حکومت ۳۳ تن از پادشاهان تایلند از خاندان های مختلف بود تا اینکه در نیمه های قرن ۱۸برمه ای ها آن را فتح و تخریب کردند.

شهر سوخته آیوتایا بانکوک

از این شهر که زمانی بیش از ۴۰۰ معبد را در خود جای داده بود، امروزه تنها مجموعه ای از معابد و ردیف هایی از بوداهای نیمه ویران و قدیمی بر جای مانده است.