خلیج مایا یک خلیج زیبا و شگفت انگیز و بهشتی اسرار امیز در جزیره کوه فی فی له، در تایلند است که از 6 جزیره تشکیل شده است. خلیج مایا از سه طرف با سه صخره به ارتفاع 100 متر محاصره شده است. داخل خلیج چند ساحل پنهان وجود دارد که اکثر آنها کوچکند و بعضی از آنها وقتی مد از بین می رود ظاهر می شوند.

خلیج مایا

 

ساحل اصلی حدود 200 متر طول دارد که از شن های سفید و نرمی پوشیده شده است. جایی که بهترین تفریح گردشگران شنا کردن، ساختن قلعه های شنی، شیرجه زدن در آب یا اردو زدن با دوستان است. این ساحل با حلقه ای از شن های سفید که اطراف درختان و درختچه هایی که زیستگاه ماهی و میگوها هستند و در کرانه ها و تالاب ها می رویند، پوشانده است، یکی از زیباترین سواحل و البته سومین منظره طبیعی زیبای دنیا است. 

خلیج مایا

بهترین زمان برای سفر به خلیج مایا در فصل نوامبر تا آوریل است که دریای آرام است و دسترسی به خلیج آسان می شود .محبوب ترین فعالیت این منطقه زیرآبی رفتن و غواصی در خلیج است که به توریست ها فرصت مشاهده حیوانات و گیاهان زیبا و شگفت انگیز زیر دریا را می دهد.